Icon Cross Icon Download Icon Arrow Icon Attachment Icon Twitter Icon Facebook Icon Linkedin
Cao sluiten

Over de cao Jeugdzorg

Op deze website tref je alle informatie aan over de cao Jeugdzorg 2019-2020: de afspraken uit het cao-akkoord, de salaristabellen, de volledige tekst en de bijlagen.

Op 30 september 2019 is er tussen Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en FBZ een cao-akkoord Jeugdzorg 2019-2020 bereikt.

De cao Jeugdzorg geldt van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020. Deze nieuwe cao is op 2 maart 2020 door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat de afspraken in de cao voor alle werkgevers en werknemers in de sector gelden.