Icon Cross Icon Download Icon Arrow Icon Attachment Icon Twitter Icon Facebook Icon Linkedin
Cao sluiten

Bijlage 9 - Overgangsregelingen

Er zijn afspraken gemaakt over instroombanen en doorstroombanen, doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid, vergoeding dienstreizen, verlof, salarisgarantieregeling en terugbetalingsregeling ouderschapsverlof.