Icon Cross Icon Download Icon Arrow Icon Attachment Icon Twitter Icon Facebook Icon Linkedin
Cao sluiten

Bijlage 11 - Functieboek (met losse bijlagen)

Cao-partijen in jeugdzorg hebben in het cao-akkoord Jeugdzorg 2014-2015 een nieuw generiek functieboek vastgesteld. Een functieboek gaat voor langere tijd mee. Daarom maakt het functieboek altijd onderdeel uit van de cao’s Jeugdzorg die na die datum worden afgesloten. Met dit functieboek kan de sector weer jaren vooruit.

Met het tot stand komen van de cao Jeugdzorg 2019-2020 is de inhoud van het functieboek op een paar kleine onderdelen gewijzigd. De actuele versie van alle bijlagen: