Icon Cross Icon Download Icon Arrow Icon Attachment Icon Twitter Icon Facebook Icon Linkedin
Cao sluiten

9.7 Wettelijk verlof

9.7.1. Afspraken over betaald ouderschapsverlof

9.7.2. Afspraken over langdurig zorgverlof

In de wet is geregeld dat de werknemer recht heeft op het volgende verlof:

  • Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.
  • Ouderschapsverlof
  • Adoptieverlof
  • Levensloopverlof
  • Calamiteitenverlof en ander kortdurend verlof.
  • Kortdurend zorgverlof
  • Langdurend zorgverlof

Als de werknemer met verlof wil, dan moet hij dit van tevoren schriftelijk aanvragen bij de werkgever. Dit geldt niet als de werknemer calamiteitenverlof wil opnemen.

Vragen over de cao? Leden kunnen terecht bij:

Werkgevers

Jeugdzorg Nederland

Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht
030 - 298 34 00

Bezoek website
Werknemers

FNV Zorg & Welzijn

Postbus 9208
3506 GE Utrecht
088 - 368 03 68

Bezoek website

CNV Connectief

Postbus 2510
3500 GM Utrecht
030 - 751 10 03

Bezoek website

FBZ

Postbus 20058
3502 LB Utrecht
088 - 134 41 11

Bezoek website