Icon Cross Icon Download Icon Arrow Icon Attachment Icon Twitter Icon Facebook Icon Linkedin
Cao sluiten

9.4 Feestdagen

a. Als een feestdag op een doordeweekse dag valt, dan heeft de werknemer recht op een vrije dag. Het gaat om de volgende feestdagen:

  • Tweede paasdag
  • Koningsdag
  • 5 mei
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede pinksterdag
  • Eerste en tweede kerstdag.
  • Nieuwjaarsdag

Het salaris van de werknemer wordt deze dagen uitbetaald.

b. Werkt de werknemer volgens een rooster met wisselende diensten? En moet de werknemer volgens rooster werken op een feestdag? Dan mag de werknemer de uren die hij op die feestdag moet werken met een andere dag compenseren, maar alleen als de feestdag op een doordeweekse dag valt. Als de werknemer de uren die hij mag compenseren niet opneemt in hetzelfde kalenderjaar, vervallen ze.

c. Als de werknemer arbeidsongeschikt is op de dag waarop hij ingeroosterd stond om een feestdag te compenseren zoals bedoeld onder lid b van dit artikel, dan komen deze compensatie-uren te vervallen. Gelden er voor het geloof of levensbeschouwing van de werknemer andere feestdagen dan de feestdagen die hierboven staan? Dan kan de werkgever de werknemer op verzoek van de werknemer het recht geven om een feestdag te ruilen, met behoud van het salaris van de werknemer.

Vragen over de cao? Leden kunnen terecht bij:

Werkgevers

Jeugdzorg Nederland

Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht
030 - 298 34 00

Bezoek website
Werknemers

FNV Zorg & Welzijn

Postbus 9208
3506 GE Utrecht
088 - 368 03 68

Bezoek website

CNV Connectief

Postbus 2510
3500 GM Utrecht
030 - 751 10 03

Bezoek website

FBZ

Postbus 20058
3502 LB Utrecht
088 - 134 41 11

Bezoek website