Icon Cross Icon Download Icon Arrow Icon Attachment Icon Twitter Icon Facebook Icon Linkedin
Cao sluiten

7.4 Welk salaris ontvangt de leerling-werknemer?

Voor de leerling-werknemer, hangt het salaris af van de opleiding die wordt gevolgd.

a. Volgt de leerling-werknemer een agogische opleiding van vier jaar?
Dan geldt het onderstaande schema:

Image

b. Volgt de leerling-werknemer een andere opleiding die niet agogisch is?

Dan komt de werkgever met de leerling-werknemer overeen in welke salarisschaal hij wordt geplaatst. De werkgever gaat daarbij uit van de salarisschaal die hoort bij de functie waarvoor de leerling-werknemer wordt opgeleid. De werkgever neemt het schema hierboven als uitgangspunt.

c. Volgt de leerling-werknemer een opleiding die korter of anders van opzet is?

Volgt de leerling-werknemer een studie of leerweg die anders is dan de vierjarige opleiding? Dan bepaalt de werkgever hoe ver de leerling-werknemer met de opleiding is. De werkgever vraagt hierover informatie op bij het opleidingscentrum. Daarna wordt de leerling-werknemer in de salarisschaal geplaatst die past bij de fase van de opleiding waarin hij zit, volgens de systematiek van het schema hierboven.

Vragen over de cao? Leden kunnen terecht bij:

Werkgevers

Jeugdzorg Nederland

Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht
030 - 298 34 00

Bezoek website
Werknemers

FNV Zorg & Welzijn

Postbus 9208
3506 GE Utrecht
088 - 368 03 68

Bezoek website

CNV Connectief

Postbus 2510
3500 GM Utrecht
030 - 751 10 03

Bezoek website

FBZ

Postbus 20058
3502 LB Utrecht
088 - 134 41 11

Bezoek website