Icon Cross Icon Download Icon Arrow Icon Attachment Icon Twitter Icon Facebook Icon Linkedin
Cao sluiten

3 Over de arbeidsovereenkomst

In jeugdzorg wordt het werk zoveel mogelijk gedaan door werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hiermee levert jeugdzorg kwaliteit en continuïteit en hebben werknemers meer zekerheid op werk.

Werkgevers zorgen voor zoveel mogelijk doorstroming van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren per week. Om deze doorstroming te realiseren, hebben cao-partijen de volgende afspraken gemaakt:

a. Een werkgever geeft de werknemer na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoveel mogelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

b. Een werkgever maakt samen met de OR/PVT afspraken over het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het aantal arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

c. In het opleidingsbeleid van de organisatie maakt de werkgever ook afspraken over werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

d. In sociaal plannen staan ook afspraken voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Vragen over de cao? Leden kunnen terecht bij:

Werkgevers

Jeugdzorg Nederland

Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht
030 - 298 34 00

Bezoek website
Werknemers

FNV Zorg & Welzijn

Postbus 9208
3506 GE Utrecht
088 - 368 03 68

Bezoek website

CNV Connectief

Postbus 2510
3500 GM Utrecht
030 - 751 10 03

Bezoek website

FBZ

Postbus 20058
3502 LB Utrecht
088 - 134 41 11

Bezoek website